Apie ūkį... » spalvotos naujienos

Pažintis su Mockaičių kaimo bendruomene
Pažintis su Mockaičių kaimo bendruomene

Pažintis su Mockaičių kaimo bendruomene

2014.09.28

 

Mockaičiai – jaukus ir mielas Tytuvėnų seniūnijos kaimas, kur gyventojai gali patenkinti savo socialinius ir kultūrinius poreikius, kur vaikams ir jaunimui sudarytos sąlygos išreikšti save, kur žmonės rūpinasi savo aplinka ir sveikata. Bet visų svarbiausia, kad visa tai jie kuria ir puoselėja kartu – bendradarbiaudami.

 

Mykolinės Mockaičiuose
 

    Smagiai klegėjo Mockaičių parkelis šiltą penktadienio popietę – pirmą kartą šventė Mykolines. Ši šventė susijusi su bulviakasio pabaiga, pabaigtuvių vaišėmis ir ,,bobų vasara“. Mykolinės būdavo ir visų metinių duoklių atidavimo terminas, ir kaimo vaikų mokslo metų pradžia.

    Renginio dalyvius istorinėn krašto praeitin grąžino šventės personažai : dvarininkas (seniūnas Valdas Ivanauskas ) , tijūnas (mokyklos direktorius Antanas Banys ), kaimo mokytojos (Antanina Valčiukienė ir Edita Tamašauskienė.)

     Mokytoja Edita pasveikino visus susirinkusius su švente, o jos būsimus mokinius – su mokslo metų pradžia. Kiekviena klasė buvo paruošusi ,,duoklę“, taigi pirmiausia vyko duoklių įteikimo ceremonija ,,dvarininkui“.

Vėliau prasidėjo šventinės linksmybės. Mažieji mokinukai (mokytojos Birutė Kasparienė ir Rūta Sabaitienė) šventės dalyvius kvietė į ratelius, o vėliau – skambant kaimiškoms melodijoms, vyko įvairios atrakcijos. Dvi mokinių komandos ,,sodino ir kasė“ bulves, žaidė bulvinį krepšinį , bulvių ir morkų boulingą, traukė virvę, šokinėjo maišuose, aižė pupas ir kt.

Komandų taškus skaičiavome bulvėmis.

    Kai visi prisidūko iki valiai, liko dar viena šventės dalis – paragauti pabaigtuvių vaišių. Skaniai kvepėjo ant laužo verdama arbata ir labai norėjosi jos tuoj pat paragauti, bet mūsų svečias, žolininkė Rūta neleido kol nebaigė atlikti ,,žolelių magijos“. Ji papasakojo apie įvairias žoleles, jų slaptas galias, tada  bėrė įvairių žolelių mišinį į laužo liepsnas ir vaikams patiems leido tai daryti. Labai gardi buvo arbata, gardžios ir mūsų šeimininkių virtos su lupinomis bulvės, kurias valgant reikėjo pasidažyti į ,,spirginę“. (sėmenys su svogūnu).

    Besibaigiant šventei padėkojome : svečiams - Tytuvėnų apylinkų seniūnui Valdui Ivanauskui ir žolelių ūkio iš Minaičių k. (Šiaulių r. ) savininkei Rūtai Petkauskienei, šventės vedančiosioms Antaninai Valčiukienei ir Editai Tamašauskienei bei visų švenčių gaspadinėms: Vaidai Valatkevičienei, Irenai Grigalaitienei, Gražinai Kučinskienei, Laurai Bielskienei.

Linksmas Mykolines suorganizavo: mokykla, kultūros namai ir bendruomenė.