Apie ūkį... » spalvotos naujienos

Paroda "Ką pasėsi..."
Paroda

 

2015 m. kovo 26–28 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2015“. Tai – dvidešimtoji pavasarinė ir iš viso – keturiasdešimtoji paroda rengiama Universitete.

Spalvotos akimirkos iš parodos...